چگونه سختی ها را به فرصت تبدیل کنیم؟

چگونه سختی ها را به فرصت تبدیل کنیم

بگذارید اینطور تعریف کنم:

من اشتباه کردم خب تا اینجای کار طبیعی است. اما اصل ماجراء این است که من اشتباه بزرگ تر را شروع کردم. من چه شروع کردم به خودم حرف زدن و حمله کردن: من خیلی اشتباه میکنم. من همش خرابکاری میکنم. من خوب نیستم. این اتفاق کاملا لایق من است و…

جسارت در مسیر موفقیت

مرد می خواهد توپ به حلقه پرت کند. با دقت نگاه میکند، محاسبه های لازم را انجام میدهد. ارتفاع سبد زیاد است و دهانه هم تنگ. توپ
دستش زبر بسکتبال را بالا میگرد. عرق از پس و پیش او روانه شده. می خواهد توپ را پرت کند؛ اما…
چیزی مانع اوست. چیزی که به آن:

توسعه فردی و برندسازی با کامنت نویسی

همه ماجرا از سایت یک نویسنده عزیز به نام خانم بیتا کیهانی شروع شد. که با نام یادداشت های بیتا کیهانی در حال فعالیت و تولید محتوا هستند.
من از صفحه ایشون بازدید کردم. دو تا از یادداشت های ایشون رو مطالعه کردم. زیر هر کدام از یادداشت ها یک نظر گذاشتم.
و این نکته بیشتر در ذهنم بیشتر تجلی کرد: در کامنت ها چقدر فرصت وجود دارد.

اینجا برای همه نور هست!

چراغ های خانه را کاملا خاموش کرده بودیم و فقط صفحه نمایشگر من هنوز زنده بود و از خود نور افشانی میکرد. هنوز روزنه امیدی بود، برای همین چند مورچه بال دار( یا مگس دقیق نمی دانم) روی نمایشگر نشستند.