سیب زمینی خورها اثر ونسان ون گوگ

تابلو سیب زمینی خور ها از اولین آثار است مطرح شده و به شهرت رسیده نقاش بزرگ هلندی ونسان ون گوگ هست و اصلا نمی دانم چرا آدم های نقاشی به شدت به دل من نشسته اند و چرا آنها دوست دارم.
در اینجا تداعی های خودم را در مورد این اثر زیبا برای شما بیان میکنم.