سیب زمینی خورها اثر ونسان ون گوگ

تابلو سیب زمینی خور ها از اولین آثار است مطرح شده و به شهرت رسیده نقاش بزرگ هلندی ونسان ون گوگ هست و اصلا نمی دانم چرا آدم های نقاشی به شدت به دل من نشسته اند و چرا آنها دوست دارم.
در اینجا تداعی های خودم را در مورد این اثر زیبا برای شما بیان میکنم.

زندگی همچنان در جریان است

از این به بعد می خواهم نقاشی هایی گه گوداری چشمانم روی آنها قفل میشود را با دقت بیشتری بنگرم. تداعیی های خود را از رنگ ها با کلمه در هم ادغام کنم و برایتان تعریف کنم. امیدوارم هر دومان لذت ببریم: